تبلیغات
۩ عـمــــــــــرانـیــــــــان پــارس ۩ - مطالب سیالات
مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد
    علی كیانی فر  و  سید محمد جوادی
چكیده در این پژوهش اثر منحنی پره بر ضریب توان روتور ساونیوس، با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش در تونل باد مورد مطالعه قرار گرفته است. 6 روتور با ابعاد یکسان و منحنی پره مختلف  ساخته شده و با قرار داده شدن در تونل، اثر منحنی پره و عدد رینولدز جریان (سرعت باد) بر ضریب توان آنها بررسی شده است. همچنین با شبیه سازی عددی جریان اطراف روتورهای ساکن (با 5 منحنی نیم دایره یکسان با فاصله گپ مختلف) و محاسبه گشتاور اعمالی از طرف هوا (با استفاده از توزیع فشار روی سطح پره)، اثر سرعت باد و منحنی پره‌ بر  گشتاور مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند با توجه به اختلاف ضریب پسای پره‌های مختلف در برابر جریان باد، منحنی پره بر ضریب توان و گشتاور روتورها مؤثر می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهند روتورهای II و VIدر یک دوران کامل روتور از ضریب توان و گشتاور بالاتری نسبت به سایر روتورها برخوردارند.
واژه های كلیدی :  روتور ساونیوس، ضریب توان،  نسبت سرعت نوك پره،  منحنی پره.
آزمایش در تونل باد


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : ad min
برای حل معادلات حاکم بر فاز گاز، باید ابتدا با استفاده از روش های موجود معادلات دیفرانسیل حاكم به معادلات جبری تبدیل شود. در این مطالعه از روش حجم های محدود برای نوشتن معادلات جبری و از الگوریتم سیمپل (Simple) برای حل دستگاه معادلات حاصل، استفاده شده است. جداسازی معادلات بقا در حالت پایدار برای متغیر   از فرم انتگرالی معادلات که در زیر آورده شده است، به دست می‏آید[7]:

V حجم کنترل مورد نظر، v بردار سرعت،  ترم پخش متغیر   می‏باشد .این معادله برای هر حجم کنترل یا هر شبکه در ناحیه محاسباتی به کار برده می‏شود و برای یک شبکه دو بعدی به صورت زیر در می‏آید[7]:تونل

ادامه مطلب

طبقه بندی:

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : ad min
در این پژوهش ازمدل مشهور k- برای مدلسازی ترم های تنش رینولدز در معادلات مومنتوم استفاده شده است. در این مدل، هر کدام از ترم های انرژی جنبشی اغتشاش و نرخ اتلاف آن، از حل یک معادله دیفرانسیل مجزا محاسبه می‏گردند. این معادلات عبارتند از:

که در آن  Gkتولید انرژی اغتشاش وابسته به گرادیان سرعت متوسط،Gb تولید انرژی جنبشی اغتشاش مربوط به شناوری است که در اینجا به دلیل عدم وجود گرادیان دما، صفر در نظر گرفته می‏شود.

همچنین YMمربوط به جریان های قابل تراکم با عدد ماخ بالا ‏بوده که در اینجا صفر منظور می‌شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: مدل اغتشاشات و حل عددی جریان هوا،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:17 ق.ظ | نویسنده : ad min

نقطه قبل از پرش :

جریان فوق بحرانی

 

نقطه بعد از پرش :

جریان زیر بحرانی

 


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: جریان از روی سرریزها - قسمت دوم،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:16 ق.ظ | نویسنده : ad min

مقدمه :

هدف از این آزمایش اصلاح رابطه توانی Q و h و تعیین ضریب تخلیه c می باشد.

طبق تعریف هر مانعی كه بر سر راه جریان در كانال قرار گیرد و باعث شود تا آب در پشت آن بالا آمده و بر سرعت آب در ضمن عبور از روی آن افزوده شود، سر ریز نامیده می شود.

از موارد مهم كاربرد سر ریزها عبارتند از: اندازه گیری شدت جریان در كانالها، جریان آب روی سر ریز سدها ، مطالعه مقاطع جاده در مواردی كه كالورت ها تحت تاثیر جریان سیلاب قرار گرفته اند، سر ریزهای بكار برده شده در شبكه های أبرسانی و فاضلاب جهت تخلیه یا پخش و … می باشند.

سر ریزها را از نظر شكل تاج و اینكه أیا تمام با قسمتی از عرض كانال را گرفته اند، تقسیم بندی می نمایند. در مهمولترین تقسیم بندی ها، سر ریزها به دو گروه "سر ریز لبه تیز" و "سر ریز لبه پهن" تقسیم می شوند. همچنین سر ریز های می توانند به اشكال مختلف باشند.

 

سر ریز لبه تیز مستطیلی (در حالت مستغرق) :

اغلب از سر ریزهای لبه تیر برای اندازه گیری جریان استفاده می شود.

برای محاسبه دبی جاری جاری شده از روی این سر ریزها و بطوركلی در سرریزهای لبه تیز مفهوم عمق بحرانی در روی سرریز قابل استفاده نبوده، بلكه برای این منظور فرض می گردد :

      1.         ارتفاع آب در روی سر ریز همان Hd  باقی مانده و انقیاض و كاهش عمق وجود ندارد.

      2.         سرعت آب در روی سرریز تقریباً افقی است.

   3.    فشار در تمام مقطع همان فشار اتمسفر یك باشد.(در این حالت فرض می گردد كه سر ریز نظیر یك روزنه عمل می نماید).

 


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: جریان از روی سرریزها،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:13 ق.ظ | نویسنده : ad min

مقدمه :

 

ونتوری فلوم یك انقباض تدریجی در كانال ایجاد می‌كند كه در گلوگاه آن آب شتاب می‌گیرد و سپس با یك گشادگی تدریجی به عرض اولیه مقطع (عرض قبل از قرار دادن ونتوری فلوم) برمی‌گردد. در مقطع گشاد شده آب ممكن است همچنان دارای شتاب بوده و جریان فوق بحرانی باشد و یا ممكن است از شتاب آن كاسته شود و جریان در گلوگاه باید بحرانی باشد. همین خاصیت است كه ممكن می‌سازد تا از فلوم‌ها برای اندازه گیری جریان استفاده گردد. برای اندازه‌گیری دبی جریان تنها لازم است ارتفاع آب در بالا دست اندازه‌گیری شود. در مقایسه با سرریزها نصب و احداث آن سختتر و هزینه بردار تر است ولی دارای دو مزیت است اول اینكه دارای اتلاف انرژی بسیار كمتری از سرریزها می باشد و همچنین آب ضمن عبور از گلوگاه ذرات جامد و رسوبات معلق را با خود می شورد و مانع ته نشینی آنها در كانال می شود را در كانال ته نشین نماید.

 

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: ونتوری فلوم،

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • paper | قیمت ارز بازار آزاد | خشم