تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 05:32 ق.ظ | نویسنده : ad min
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ، ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ‬ ( ﻛﻠﺴﻴﺖ ) ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( دوﻟﻮﻣﻴﺖ ) ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﻧﺨﻮدی، ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از‬ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻗﻮاره و ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺻﻴﻘﻠﻲ، ﻛﻠﻨﮕﻲ و ﺗﻴﺸﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮد.‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﻳﻮار، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﻒ،‬ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، ﺳﺘﻮن ﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. وﻟﻲ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻳﺎ روی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ﻓﻮری ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:27 ق.ظ | نویسنده : ad min
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ، ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ‬ ( ﻛﻠﺴﻴﺖ ) ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( دوﻟﻮﻣﻴﺖ ) ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﻧﺨﻮدی، ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از‬ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻗﻮاره و ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺻﻴﻘﻠﻲ، ﻛﻠﻨﮕﻲ و ﺗﻴﺸﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮد.‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﻳﻮار، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﻒ،‬ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، ﺳﺘﻮن ﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. وﻟﻲ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻳﺎ روی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ﻓﻮری ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

  • paper | قیمت ارز بازار آزاد | خشم
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو